Project information
Lexikon a gramatika češtiny II - 2022

Projekt Gramatika a lexikon češtiny II 2022 má za cíl výzkum v oblasti vybraných gramatických a lexikálních jevů v češtině 18. století a v dialektech, zpracování české gramatiky metodami nanosyntaxe a konečně výzkum podporující vývoj aplikací využitelných v rámci data driven learning (DDL). Do projektu budou zapojeni doktorští a vybraní magisterští studenti pracoviště. Projekt se orientuje na stipendijní podporu publikační činnosti i dalších aktivit spojených s výzkumem (účast na konferencích, odborných workshopech a letních školách) a podpora zvaných přednášek a seminářů domácích i zahraničních odborníků z akademické sféry i z praxe.

Publications

Total number of publications: 39


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.