Lexikon a gramatika češtiny II - 2022

Project Identification
MUNI/A/1137/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt Gramatika a lexikon češtiny II 2022 má za cíl výzkum v oblasti vybraných gramatických a lexikálních jevů v češtině 18. století a v dialektech, zpracování české gramatiky metodami nanosyntaxe a konečně výzkum podporující vývoj aplikací využitelných v rámci data driven learning (DDL). Do projektu budou zapojeni doktorští a vybraní magisterští studenti pracoviště. Projekt se orientuje na stipendijní podporu publikační činnosti i dalších aktivit spojených s výzkumem (účast na konferencích, odborných workshopech a letních školách) a podpora zvaných přednášek a seminářů domácích i zahraničních odborníků z akademické sféry i z praxe.

Publications

Total number of publications: 40


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.