Project information
Poutní umění ve středověku jako tělesný zážitek: krajina, poutník a poklad (KPP)

Project Identification
MUNI/A/1022/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt se zaměřuje na poutní umění v transkulturním evropském prostoru. Jeho inovativnost spočívá v tom, že krom uměleckých děl je epicentrem našeho zájmu „středověký poutník“ jako médium, ale také jako aktivní činitel, který posvátný prostor definuje či re-definuje. Projekt se vztahuje k období největšího rozkvětu poutního umění na cestě do Santiago de Compostela (XI.-XIII. s.), geograficky se omezuje především na území dnešní Francie, kde je dochován největší počet poutích památek.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.