Project information
e-learning Digital Curator

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0008/2022
Project Period
2/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem je obohatit a posunout na vyšší úroveň e-learningový kurz TIM_BM_017 Digital Curator, který bude odpovídat aktualizovanému sylabu kurzu. Aktualizovaná verze kurzu bude vcházet ze zkušeností nabraných během pilotního běhu kurzu v zimním semestru 2021/2022. a zároveň z aplikace moderních multimediálních metod výuky. E-learningový kurz bude obsahovat nejenom různé statické studijní materiály ve formě PDF souborů či prezentací, ale zároveň videa seznamující studenty s probíranou problematikou a videa poskytující další kontext problematiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.