e-learning Digital Curator

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0008/2022
Období řešení
2/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem je obohatit a posunout na vyšší úroveň e-learningový kurz TIM_BM_017 Digital Curator, který bude odpovídat aktualizovanému sylabu kurzu. Aktualizovaná verze kurzu bude vcházet ze zkušeností nabraných během pilotního běhu kurzu v zimním semestru 2021/2022. a zároveň z aplikace moderních multimediálních metod výuky. E-learningový kurz bude obsahovat nejenom různé statické studijní materiály ve formě PDF souborů či prezentací, ale zároveň videa seznamující studenty s probíranou problematikou a videa poskytující další kontext problematiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.