Project information
Informační společnost a právo (ISAP)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/CORE/1573/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem projektu je návrh předmětu pro společný univerzitní základ v tematickém okruhu A. Obsahem navrhovaného předmětu jsou konkrétní práva a povinnosti vyplývající ze života člověka v podmínkách informační společnosti. Materie předmětu je rozdělena do tří obsahových celků, a to: soukromý život člověka (soukromí, osobní údaje, virtuální majetek, spotřebitelská práva, práva vůči internetovým platformám, online zábava), veřejný život člověka (svoboda projevu, e-participace, bezpečnost vč. hybridních hrozeb) a vrchnostenské vztahy (právo na informace, eGovernment, eJustice). Předmět je postaven na pragmatické metodě, tj. vychází z reálných případů realizace, ochrany a konfliktů práv, na nichž didakticky staví poznání a pochopení příslušných regulatorních konceptů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.