Informace o projektu
Informační společnost a právo (ISAP)

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/CORE/1573/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem projektu je návrh předmětu pro společný univerzitní základ v tematickém okruhu A. Obsahem navrhovaného předmětu jsou konkrétní práva a povinnosti vyplývající ze života člověka v podmínkách informační společnosti. Materie předmětu je rozdělena do tří obsahových celků, a to: soukromý život člověka (soukromí, osobní údaje, virtuální majetek, spotřebitelská práva, práva vůči internetovým platformám, online zábava), veřejný život člověka (svoboda projevu, e-participace, bezpečnost vč. hybridních hrozeb) a vrchnostenské vztahy (právo na informace, eGovernment, eJustice). Předmět je postaven na pragmatické metodě, tj. vychází z reálných případů realizace, ochrany a konfliktů práv, na nichž didakticky staví poznání a pochopení příslušných regulatorních konceptů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.