Project information
Univerzální design, inkluze jinakosti a přístupnost

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Support Centre for Students with Special Needs. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/CORE/1601/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs

Po dvaceti letech národní i mezinárodní excelence v otázkách přístupnosti vysokoškolského vzdělávání je Masarykova univerzita stále institucí, která se k otázkám inkluzivity a univerzálnosti svého designu staví s určitými rozpaky. Svěřuje řešení těchto otázek různým pracovištím, která přistupují k jednotlivým specifickým potřebám podle odlišné metodiky a často bez vzájemné koordinace (genderová nerovnost, sociální emarginace, mezinárodní spolupráce, zdravotní postižení, studijní neúspěšnost atd.). Řada akademických i neakademických pracovníků přiznává svoji nepoučenost v této oblasti a odkazují na pověřená pracoviště, a protože v předmětech společného základu neexistuje předmět, který by různé aspekty této problematiky shrnul a nabídl společná metodologická východiska a vzájemně kompatibilní řešení zdánlivě nesouvisejících oblastí, není ani mezi absolventy zatím skupina, která by se k této problematice stavěla s potřebnou jistotou a profesionalitou, ať už jde o aspekty filozofické, psychologické, sociologické, pedagogické nebo technologické. Vzhledem k tomu, že tato situace kontrastuje s většinou anglosaských univerzit, jejichž rating MU převyšuje, náš návrh se snaží zaplnit tuto mezeru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.