Project information
Historical tourism across medicine and natural sciences in Antiquity, the Middle Ages and the Early modern period (Historická turistika)

Project Identification
MUNI/CORE/0651/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je příprava kurzu, který na základě nejnovějších poznatků latinské filologie ukáže studentům, jak vypadal vědecký pokrok přírodních věd a lékařství v dobách, u nichž nejsme zvyklí o vědeckém pokroku vůbec uvažovat, protože vědění těchto dob se dnes chápe spíše jako statické. Kurz nabídne nejnovější poznatky a přístupy k odborné literatuře minulých staletí (především antiky, středověku a raného humanismu), která je hlavním pramenem pro zkoumání raných fází vývoje evropské vědy, a současně představí nejen naše limity takového poznání, ale i limity tehdejšího vědeckého pokroku a jejich příčiny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.