Historická turistika napříč lékařstvím a přírodními vědami v antice, středověku a humanismu (Historická turistika)

Kód projektu
MUNI/CORE/0651/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je příprava kurzu, který na základě nejnovějších poznatků latinské filologie ukáže studentům, jak vypadal vědecký pokrok přírodních věd a lékařství v dobách, u nichž nejsme zvyklí o vědeckém pokroku vůbec uvažovat, protože vědění těchto dob se dnes chápe spíše jako statické. Kurz nabídne nejnovější poznatky a přístupy k odborné literatuře minulých staletí (především antiky, středověku a raného humanismu), která je hlavním pramenem pro zkoumání raných fází vývoje evropské vědy, a současně představí nejen naše limity takového poznání, ale i limity tehdejšího vědeckého pokroku a jejich příčiny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.