Project information
Plánování a realizace vzdělávacích aktivit

Project Identification
MUNI/CORE/0669/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Nový předmět CORE "Příprava a realizace vzdělávacích aktivit" rozšíří profil absolventa Masarykovy univerzity o znalosti a dovednosti nezbytné pro plánování a realizaci široké škály vzdělávacích aktivit například v rámci firemního vzdělávání, při popularizaci vědy či ve volnočasových vzdělávacích programech. Nabyté dovednosti umožní absolventům předmětu tvůrčím a poučeným způsobem volit vzdělávací obsahy, uzpůsobit je potřebám účastníků a realizovat vzdělávací aktivity s využitím aktuálních didaktických přístupů (např. reflexe zkušenosti, projektové vyučování, dialogické vyučování, technologiemi podporované učení atp.). Předmět "Příprava a realizace vzdělávacích aktivit" tedy rozšíří portfolium absolventů MU o schopnost didakticky poučeně komunikovat jejich expertizu pomocí moderních vzdělávacích prostředků.
Předmět sám bude využívat moderní didaktické postupy tak, aby studenti byly vedeni k aktivnímu promýšlení jednotlivých témat či postupů a jejich průběžné aplikaci do svých vlastních disciplín.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.