Informace o projektu
Plánování a realizace vzdělávacích aktivit

Kód projektu
MUNI/CORE/0669/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Nový předmět CORE "Příprava a realizace vzdělávacích aktivit" rozšíří profil absolventa Masarykovy univerzity o znalosti a dovednosti nezbytné pro plánování a realizaci široké škály vzdělávacích aktivit například v rámci firemního vzdělávání, při popularizaci vědy či ve volnočasových vzdělávacích programech. Nabyté dovednosti umožní absolventům předmětu tvůrčím a poučeným způsobem volit vzdělávací obsahy, uzpůsobit je potřebám účastníků a realizovat vzdělávací aktivity s využitím aktuálních didaktických přístupů (např. reflexe zkušenosti, projektové vyučování, dialogické vyučování, technologiemi podporované učení atp.). Předmět "Příprava a realizace vzdělávacích aktivit" tedy rozšíří portfolium absolventů MU o schopnost didakticky poučeně komunikovat jejich expertizu pomocí moderních vzdělávacích prostředků.
Předmět sám bude využívat moderní didaktické postupy tak, aby studenti byly vedeni k aktivnímu promýšlení jednotlivých témat či postupů a jejich průběžné aplikaci do svých vlastních disciplín.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.