Project information
Podpora využití technologií ve výuce

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0960/2022
Project Period
9/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výstupem projektu bude vytvoření e-learningové podpory v ELFu pro kurz AJL04001: Úvod do literatury I, která bude doplněna dle nového sylabu pro podzimní semestr 2022. Tento sylabus bude vycházet z předchozích semestrů, kdy byl kurz vyučován, zároveň bude ale také doplněný o materiály z interaktivních externích platforem. Tento kurz bude tudíž obsahovat nejen neměnné studijní materiály z předchozích semestrů, ale také diskuzní fóra pro jednotlivé semináře, odkazy na externí nástroje i doplněné materiály z diskuzí, se kterými budou studenti pracovat v průběhu i na konci semestru při tvorbě závěrečného výzkumného projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.