The influence of folk culture on psychological well-being (VLKNAPSY)

Project Identification
MUNI/A/1408/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Empirický výzkum problematiky well-beingu představuje v současné době jednu z dominantních oblastí psychologie, a to především ve snaze identifikovat faktory, které mohou podpořit kvalitu lidského života, osobní pohodu a zdraví. Participace na udržování a rozvoji lidové kultury a tradic, jakými jsou v českém prostředí například lidový tanec, hudba či tradiční řemesla, je vzhledem ke své komunitní povaze a orientaci na kulturu sdílení vnímán jako možný prediktor prožívaného well-beingu. Cílem projektu je hledání vztahu mezi aktivní rolí člověka při udržování a rozvoji lidových tradic a mírou prožívaného well-being na populaci obyvatel jihovýchodní Moravy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.