Understanding and measuring stigma, barriers and attitudes associated with seeking psychological help among young adults in Czech Republic (SBASPH)

Project Identification
MUNI/A/1382/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je realizovat sběr dat pro dizertační práci s názvem „Seeking psychological help: Stigma, barriers and possible online intervention ihnibiting avoidance of getting help“. Cílem projektu je zkoumat konstrukty sebe stigmatizace (self-stigma), sociální stigmatizace (public stigma), bariér a postojů, které vedou či nevedou k vyhledávání odborné psychologické pomoci. Ve studii jsou sledovány konstrukty zmíněné výše, se zaměřením se na zjištění, jaké faktory ovlivňují vyhýbání se, oddalování či včasné vyhledávání odborné psychologické pomoci. Odbornou psychologickou pomocí je stanoveno vyhledání pomoci psychologa, psychoterapeuta či psychiatra v soukromém či nesoukromém sektoru (odborná péče hrazená státem nebo pojišťovnou). Cílem je realizovat první studii na dané téma v České republice, identifikovat a lépe pochopit faktory vedoucí k vyhýbání se vyhledání odborné pomoci a odhalit vztahy mezi stigmatizací, postoji a bariérami vedoucími k vyhýbání se či odkládání vyhledávání odborné pomoci. Cílem projektu je zjistit, zda se česká populace mladých dospělých liší od dat zjištěných na zahraniční populaci v jednotlivých konstruktech, jelikož v předchozích výzkumech byly zjištěny kulturní rozdíly v jednotlivých zemích.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.