Project information
Museum presentation II – modern approaches and trends in museum presentation (muzejní prezentace)

Project Identification
MUNI/A/1329/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Múzejná prezentácia patrí k ťažiskovým činnostiam múzejných inštitúcií, ktorou múzeá aktívne komunikujú s verejnosťou (návštevníkmi). Úlohou múzejnej prezentácie je šíriť poznatkový a hodnotový obsah múzejnej zbierky (tezauru) ako svedka stavu dosiahnutej kultúrnej úrovne.
Predmetom projektu je zmapovanie prezentačných trendov v juhomoravskom múzejníctve v poslednom desaťročí, definovanie ich zmien a špecifík (prístupy, metódy, techniky, forma) vo vzťahu k špecializácií zbierok múzeí. Súčasťou cieľov je rovnako aj hľadanie rozdielov medzi teóriou prezentácie a súčasnou múzejnou praxou. Do bádania budú zapojení študenti muzeológie, ktorí sa budú podieľať na všetkých ťažiskových činnostiach projektu s cieľom získať nové skúsenosti a kompetencie v jednej z najvýznamnejších oblastí múzejnej praxe, v múzejnom výstavníctve.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 40


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.