Virtual reality as a means for ecologically valid testing of cognitive characteristics (Testování kognitivních charakteristik ve VR)

Project Identification
MUNI/A/1327/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Obecným a často kritizovaným problémem psychologického testování je nedostatek ekologické validity. Technologický pokrok však nabízí prostředky jak dosáhnout větší realističnosti testové situace při zachování dostatečné kontroly nad prostředím, a tím i udržení vysoké interní validity celého procesu testování. Jako nejslibnější technologický prostředek pro dosažení rovnováhy mezi ekologickou a vnitřní validitou se jeví plně imerzivní virtuální realita (VR). Obecným cílem projektu je navržení inovativních testovacích principů a jejich implementace do originální aplikace ve VR prostředí. V rámci projektu bude navržena sada úloh pro testování vybraných kognitivních charakteristik jako jsou rychlost zpracování vizuální informace, pozornost, a rozhodovací procesy. Dále bude vytvořena aplikace pro VR, která umožní prezentaci testových scénářů a jejich vyhodnocování. Projekt bude završen sběrem dat pro ověření základních psychometrických charakteristik (reliabilita a konvergentní validita) nově vytvořeného testu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.