Informace o projektu
Virtuální realita jako prostředek pro ekologicky validní testování kognitivních charakteristik (Testování kognitivních charakteristik ve VR)

Kód projektu
MUNI/A/1327/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Obecným a často kritizovaným problémem psychologického testování je nedostatek ekologické validity. Technologický pokrok však nabízí prostředky jak dosáhnout větší realističnosti testové situace při zachování dostatečné kontroly nad prostředím, a tím i udržení vysoké interní validity celého procesu testování. Jako nejslibnější technologický prostředek pro dosažení rovnováhy mezi ekologickou a vnitřní validitou se jeví plně imerzivní virtuální realita (VR). Obecným cílem projektu je navržení inovativních testovacích principů a jejich implementace do originální aplikace ve VR prostředí. V rámci projektu bude navržena sada úloh pro testování vybraných kognitivních charakteristik jako jsou rychlost zpracování vizuální informace, pozornost, a rozhodovací procesy. Dále bude vytvořena aplikace pro VR, která umožní prezentaci testových scénářů a jejich vyhodnocování. Projekt bude završen sběrem dat pro ověření základních psychometrických charakteristik (reliabilita a konvergentní validita) nově vytvořeného testu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.