Project information
Aspekty soudobé filozofie V

Project Identification
MUNI/A/1082/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje na výzkumné aktivity realizované v rámci projektů stejného názvu v minulých čtyřech letech, které dále prohlubuje a rozvíjí. Jeho hlavním cílem je podpořit výzkumnou a tvůrčí práci studentů navazujícího magisterského a doktorského studia programů Filozofie a Teorie a dějiny vědy pod odborným vedením jejich školitelů, pracovníků Katedry filozofie FF MU. Tematicky bude projekt rozvíjet především oblasti logiky, teorie poznání a teorie argumentace, etiky, dějin filozofie (od antické po současnou filozofii) a dějin vědy.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 47


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.