”Rembrandt” and his circle from Arnold Skutezky collection of drawings

Project Identification
MUNI/A/1055/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Bohatá kolekce ručních kreseb významného průmyslníka, filantropa a milovníka umění Arnolda Skutezkého (1850-1936), měla ve své době mezinárodní význam, a to zejména díky pracím starých mistrů. Označení „Rembrandt“ jež přidá na lesku snad každé sbírce, neslo i několik kreseb v kolekci výše zmíněného sběratele. Podle profesora dějin umění Eugena Dostála (1889-1943), který kresby komentoval již v soudobé literatuře a tisku, „ukazují velkou spřízněnost s nejlepšími certifikovanými listy od Rembrandta, které lze snadno porovnat s těmi v Albertině“. Projekt si klade za cíl nejen fundovaný provenienční výzkum a stylovou analýzu jednotlivých kresebných prací, ale i reflexi zájmu evropských sběratelů umění na přelomu 19. a 20. století o tato díla, jako i dostupnost kreseb nizozemských mistrů na uměleckém trhu v rámci střední Evropy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.