Project information
Economic strategies in Kaymakci citadel (Western Anatolia, Turkey) in Middle and Late Bronze Age based on petrographic and technologic determination of lithics.

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1501/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na surovinovou a technologickou analýzu rozsáhlého souboru štípané industrie z významné kamenné pevnosti na průsečíku obchodních tras ve střední a mladší době bronzové (2.000 – 1.200 BC) v západní Anatolii. Kolekce je mimořádná rozsahem, pestrostí kamenných surovin i chronologií. Zdroje kamenných surovin v západní Anatolii zůstávají zatím nezmapované. Proto nebude určení surovin založeno na makroskopickém třídění, ale na objektivní metodě identifikace mikrofosilií v silicitové hmotě s pomocí mikroskopie. Výzkum je zapojením do mezinárodního výzkumného týmu, navrhovatelka do týmu přináší nové analytické metody a přístupy. Výzkum přinese kvalitativně zcela nové informace, dosavadní publikace pozdních štípaných industrií se v Turecku omezují na typologii, otázky vztažené k sociální komplexitě, ekonomii, distribuci a technologii nejsou dosud reflektovány. Výsledky výzkumu budou publikovány ve WOS časopise.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.