Project information
Virtual environment for presentation of outputs of mathematical models of movement of persons (VEPOMP)

Project Identification
FW06010581
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Brno University of Technology
VDT Technology a.s.
MBI - Mezinárodní bezpečnostní institut

Stávající nástroje pro matematické modelování dopravního proudu pěších poskytují z pohledu teorie velmi kvalitní výstupy, avšak vizuální výstupy v podobě animací osob nebo davů jsou spíše technického rázu a to jak v případě videa nebo obrázků, tak v případě virtuální reality, kde navíc chybí jakákoliv míra interakce a uživatel je tak pouze pozorovatelem. Tato grafická zaostalost má pak negativní dopad na celkový dojem při prezentaci výsledků laické veřejnosti, v případě virtuální reality pak výrazně omezuje možnost vtažení uživatele do prezentovaného obsahu (společně s omezenou mírou interakce jak s prostředím tak s agenty). Navrhovaný projekt si klade za cíl tyto nedostatky napravit a vytvořit nástroj, který umožní statistické a numerické výstupy včetně trajektorií agentů prezentovat v nejmodernějším prostředí Unreal enginu a dosáhnout tak fotorealistické grafické úrovně a animace agentů. Preferovanou formou prezentace je prostředí pro virtuální realitu, které umožní kromě pasivní prezentace i aktivní využití výstupů například pro trénování bezpečnostních pracovníků nebo simulace evakuace v budovách, které jsou teprve v proječní fázi.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.