Virtuální prostředí pro prezentaci výstupů matematických modelů pohybu osob (VEPOMP)

Kód projektu
FW06010581
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
VDT Technology a.s.
MBI - Mezinárodní bezpečnostní institut

Stávající nástroje pro matematické modelování dopravního proudu pěších poskytují z pohledu teorie velmi kvalitní výstupy, avšak vizuální výstupy v podobě animací osob nebo davů jsou spíše technického rázu a to jak v případě videa nebo obrázků, tak v případě virtuální reality, kde navíc chybí jakákoliv míra interakce a uživatel je tak pouze pozorovatelem. Tato grafická zaostalost má pak negativní dopad na celkový dojem při prezentaci výsledků laické veřejnosti, v případě virtuální reality pak výrazně omezuje možnost vtažení uživatele do prezentovaného obsahu (společně s omezenou mírou interakce jak s prostředím tak s agenty). Navrhovaný projekt si klade za cíl tyto nedostatky napravit a vytvořit nástroj, který umožní statistické a numerické výstupy včetně trajektorií agentů prezentovat v nejmodernějším prostředí Unreal enginu a dosáhnout tak fotorealistické grafické úrovně a animace agentů. Preferovanou formou prezentace je prostředí pro virtuální realitu, které umožní kromě pasivní prezentace i aktivní využití výstupů například pro trénování bezpečnostních pracovníků nebo simulace evakuace v budovách, které jsou teprve v proječní fázi.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.