Project information
Innovation of e-learning methods for compulsory courses in French linguistics in the spring semester (MorLang)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0067/2023
Project Period
2/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt se týká e-learningové podpory pro kurz Francouzská morfologie (FJ1A032). Cílem je obnovit existující e-learningový kurz tak, aby odpovídal aktuálním potřebám vyučujícího a reflektoval současný vývoj morfologie. Jádrem projektu je kurz zpřehlednit, aktualizovat a přizpůsobit ho novým vyučujícím. Obnovená e-learningová podpora bude shrnovat probranou látku, nabízet rozšíření znalostí a pomůže studentům s přípravou ke zkoušce za použití moderních aplikací. Bude ji možné využít také jako podklad k přípravě na závěrečnou práci z jazyka a státní závěrečnou zkoušku.
Dalším cílem projektu je tutorování předmětů FJ1A002 Jazykový seminář II a také přípravného předmětu pro státní zkoušky z francouzštiny pro obory completus a major (částečně i pro minor), vytvořeného loni v rámci předmětu FJ1A034, u jehož náplně a vyučujícího došlo v mezičase ke změně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.