Informace o projektu
Inovace e-learningových metod v povinných předmětech francouzské lingvistiky v jarním semestru (MorLang)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0067/2023
Období řešení
2/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt se týká e-learningové podpory pro kurz Francouzská morfologie (FJ1A032). Cílem je obnovit existující e-learningový kurz tak, aby odpovídal aktuálním potřebám vyučujícího a reflektoval současný vývoj morfologie. Jádrem projektu je kurz zpřehlednit, aktualizovat a přizpůsobit ho novým vyučujícím. Obnovená e-learningová podpora bude shrnovat probranou látku, nabízet rozšíření znalostí a pomůže studentům s přípravou ke zkoušce za použití moderních aplikací. Bude ji možné využít také jako podklad k přípravě na závěrečnou práci z jazyka a státní závěrečnou zkoušku.
Dalším cílem projektu je tutorování předmětů FJ1A002 Jazykový seminář II a také přípravného předmětu pro státní zkoušky z francouzštiny pro obory completus a major (částečně i pro minor), vytvořeného loni v rámci předmětu FJ1A034, u jehož náplně a vyučujícího došlo v mezičase ke změně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.