Project information
Supporting and reflecting on the interpretive and research competences of undergraduate students

Projekt se zaměřuje na podporu badatelských a reflektivních kompetencí studentů bakalářského programu Český jazyk a literatura a navazujícího magisterského programu Učitelství českého jazyka a literatury formou inovace výuky bakalářských literárněhistorických kurzů starší české literatury a 19. století a následné reflexe této inovace studenty učitelství. Prvky badatelsky orientované a simulační výuky (nácvik role výzkumníka, simulace badatelské práce v bezpečném prostředí) budou realizovány v kurzech CJL02 a CJL03 v tandemové výukové spolupráci vyučujících za současného pozorování dalšími vyučujícími (členy týmu) a studenty učitelského programu, kteří budou poznatky zpětně reflektovat s využitím ALACT modelu přímo s vyučujícími reflektivních seminářů praxe I, II a garantem učitelského programu a získají tak konkrétní představu o možnostech inovace vysokoškolské výuky literatury.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.