Tajemství starých tisků aneb Dílna starých tisků a práce s tiskařským lisem

Title in English Secrets of old prints or Workshop of old prints and work with the printing press
Authors

URVÁLKOVÁ Zuzana HANZELKOVÁ Marie JÍLKOVÁ Veronika

Year of publication 2023
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description V rámci Noci vědců 2023 jsme realizovali tvůrčí dílnu zaměřenou na práci se starými tisky (16. - 19. století). Součástí bylo seznámení s tiskařským lisem a možnost vyrobit si na zkoušku vlastní tisk (na příkladu kramářských písní a dalších textů). Dílna byla určena veřejnosti, ale též studentům staročeského semináře a sloužila jako podklad pro výukové aktivity v učitelských bohemistických programech.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.