Project information
e-learning Digital Curator 2

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/1112/2023
Project Period
8/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu stipendijní podpory je další správa, údržba a rozšiřování e-learningového kurzu TIM_BM_017 Digital Curator, který bude odpovídat aktualizovanému sylabu kurzu. Aktualizovaná verze kurzu bude vycházet ze zkušeností získaných během předchozích realizací dvou semestrů tohoto kurzu, a zároveň z aplikace moderních multimediálních metod výuky. Bude také aplikovat nástroje k aktivizaci studentů. E-learningový kurz bude obsahovat nejenom různé statické studijní materiály ve formě PDF souborů či prezentací, ale zároveň videa seznamující studenty s probíranou problematikou a videa poskytující další kontext problematiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.