Informace o projektu
e-learning Digital Curator 2

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/1112/2023
Období řešení
8/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu stipendijní podpory je další správa, údržba a rozšiřování e-learningového kurzu TIM_BM_017 Digital Curator, který bude odpovídat aktualizovanému sylabu kurzu. Aktualizovaná verze kurzu bude vycházet ze zkušeností získaných během předchozích realizací dvou semestrů tohoto kurzu, a zároveň z aplikace moderních multimediálních metod výuky. Bude také aplikovat nástroje k aktivizaci studentů. E-learningový kurz bude obsahovat nejenom různé statické studijní materiály ve formě PDF souborů či prezentací, ale zároveň videa seznamující studenty s probíranou problematikou a videa poskytující další kontext problematiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.