Project information
Dissemination of art-historical knowledge: skills, practice, and communication (UmHist)

Project Identification
MUNI/A/1520/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt se zabývá jedním z nejpalčivějších témat současného historicko-uměleckého výzkumu, konkrétně způsoby, jakými je možné výsledky tohoto výzkumu prezentovat jak odborné, tak i širší veřejnosti. Cílem projektu je proto v první řadě – na systematické spolupráci doktorských studujících a pedagogů založená – teoretická reflexe stávajících komunikačních kanálů oboru. Tato reflexe poslouží jako výchozí bod pro realizaci hlavních výstupů projektu, které budou koncipovány a implementovány za synergické spolupráce celého pracoviště, a sice 1) dvou vědeckých konferencí; 2) participace na vzniku jedné výstavy, resp. katalogu k ní; 3) jedné odborné kolektivní monografie; 4) jedné knihy pro širokou veřejnost; 5) série tweetů a blogových textů. Jádrem a smyslem celého projektu je pak reflexe samotného pedagogického, vědeckého a diseminačního procesu, který k jednotlivým výstupům vede. Se studujícími se budeme zamýšlet nad volbou formátu, rétoriky sdělení či nad tím, jak se věda o umění komunikuje širší veřejnosti. Jedná se tedy o projekt jednoznačně zaměřený na získávání praktických dovedností (soft skills), tolik potřebných pro studující každého – zvláště pak humanitního – oboru.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.