Project information
Concert activity of the Ukrainian minority in interwar Czechoslovakia

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1693/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na historické zmapování a následné kritické zhodnocení poměrně bohaté koncertní činnosti ukrajinské menšiny, která žila v Československu v období mezi světovými válkami. Výstupem projektu bude odborná studie otištěná v časopise Musicologica Brunensia. Navrhovaný projekt naváže na dosavadní bádání navrhovatele týkající se hudebníků a hudební kultury v meziválečném Československu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.