Muzeo50 - Mezinárodní konference u příležitosti 50. výročí zahájení výuky muzeologie v Brně

Title in English Muzeo50 – International conference on the 50th anniversary of the beginning of museology tuition in Brno
Authors

JAGOŠOVÁ Lucie MRÁZOVÁ Lenka VALÁŠKOVÁ Lucie

Year of publication 2014
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Mezinárodní muzeologická konference Muzeo50 uskutečněná v Brně v Univerzitním kině Scala ve dnech 25. - 26. 11. 2014 je jednou z akcí pořádaných k 50. výročí zahájení výuky muzeologie na FF MU. Záštitu nad konferencí převzal prof. PhDr. Milan Pol, CSc., děkan Filozofické fakulty MU, a Česká komise pro UNESCO. Konference nabídla odborné veřejnosti z muzejních a akademických institucí přímý kontakt s aktuálními trendy současné muzeologie a umožnila vytvořit platformu pro diskuzi k tématům muzeologické teorie i praxe s předními světovými odborníky (USA, Velká Británie, Německo, Rakousko, Holandsko aj.). Konference byla strukturována do tří tematických bloků věnovaných hlavním směrům teoretické i aplikované muzeologie, které nacházejí uplatnění v každodenní praxi muzejních i dalších kulturně-vzdělávacích institucí a které svou profilací odpovídají klíčovým oblastem, na něž se brněnské muzeologické pracoviště zaměřuje. První z bloků sledoval téma vývoje muzeologie jako vědecké disciplíny a využil prostor prvního konferenčního dne 25. listopadu. Ze zahraničních přednášejících se zúčastnili François Mairesse, Peter van Mensch, Markus Walz a Bernadette Biedermann. Mezi tuzemskými přednášejícími byli Lenka Mrázová, Daniel Drápala a Otakar Kirsch. Další dvě sekce se uskutečnily v půldenních blocích druhého konferenčního dne 26. listopadu. První z nich se věnoval aktuálním trendům v muzejním výstavnictví, poslední blok pak progresivnímu oboru muzejní pedagogika. Mezi zahraničními odborníky, kteří přednesli příspěvky v těchto sekcích, byli Jocelyn Dodd, George Hein, Ulrich Schwarz a Ľuboš Kačírek. Za Českou republiku přednesli příspěvky Otakar Kirsch, Lenka Mrázová, Lucie Jagošová a Václav Rutar. Jednacími jazyky konference byla čeština, slovenština, angličtina a němčina. Konference byla simultánně tlumočena. Partnery konference byli Technické muzeum v Brně, Český výbor ICOM a Univerzitní kino Scala.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.