Muzeo50 - Mezinárodní konference u příležitosti 50. výročí zahájení výuky muzeologie v Brně

Autoři

JAGOŠOVÁ Lucie MRÁZOVÁ Lenka VALÁŠKOVÁ Lucie

Rok publikování 2014
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Mezinárodní muzeologická konference Muzeo50 uskutečněná v Brně v Univerzitním kině Scala ve dnech 25. - 26. 11. 2014 je jednou z akcí pořádaných k 50. výročí zahájení výuky muzeologie na FF MU. Záštitu nad konferencí převzal prof. PhDr. Milan Pol, CSc., děkan Filozofické fakulty MU, a Česká komise pro UNESCO. Konference nabídla odborné veřejnosti z muzejních a akademických institucí přímý kontakt s aktuálními trendy současné muzeologie a umožnila vytvořit platformu pro diskuzi k tématům muzeologické teorie i praxe s předními světovými odborníky (USA, Velká Británie, Německo, Rakousko, Holandsko aj.). Konference byla strukturována do tří tematických bloků věnovaných hlavním směrům teoretické i aplikované muzeologie, které nacházejí uplatnění v každodenní praxi muzejních i dalších kulturně-vzdělávacích institucí a které svou profilací odpovídají klíčovým oblastem, na něž se brněnské muzeologické pracoviště zaměřuje. První z bloků sledoval téma vývoje muzeologie jako vědecké disciplíny a využil prostor prvního konferenčního dne 25. listopadu. Ze zahraničních přednášejících se zúčastnili François Mairesse, Peter van Mensch, Markus Walz a Bernadette Biedermann. Mezi tuzemskými přednášejícími byli Lenka Mrázová, Daniel Drápala a Otakar Kirsch. Další dvě sekce se uskutečnily v půldenních blocích druhého konferenčního dne 26. listopadu. První z nich se věnoval aktuálním trendům v muzejním výstavnictví, poslední blok pak progresivnímu oboru muzejní pedagogika. Mezi zahraničními odborníky, kteří přednesli příspěvky v těchto sekcích, byli Jocelyn Dodd, George Hein, Ulrich Schwarz a Ľuboš Kačírek. Za Českou republiku přednesli příspěvky Otakar Kirsch, Lenka Mrázová, Lucie Jagošová a Václav Rutar. Jednacími jazyky konference byla čeština, slovenština, angličtina a němčina. Konference byla simultánně tlumočena. Partnery konference byli Technické muzeum v Brně, Český výbor ICOM a Univerzitní kino Scala.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.