Středověké strusky po tavbě Pb-Ag rud na Jihlavsku

Title in English Medieval slags after melting of polymetallic ores from Jihlava Ore District
Authors

KAPUSTA Jaroslav DOLNÍČEK Zdeněk MALÝ Karel

Year of publication 2014
Type Conference abstract
Citation
Description Strusky byly získány převážně povrchovým sběrem ze dvou lokalit situovaných v severozápadní části města Jihlava a z lokality poblíž nedaleké obce Plandry. Fázové složení odebraných vzorků bylo stanoveno prostřednictvím mikroskopie v procházejícím a odraženém světle a analýz na elektronové mikrosondě (metoda WDX). Získané výsledky byly společně s analýzami celkového chemismu a experimentálními tavbami použity k dílčím interpretacím (složení vsázky, typ zpracovávané rudy, dosažené teploty a účinnost redukční tavby, efektivita přípravných prací). Zároveň bylo využito izotopů Pb pro posouzení možného importu olova z lokalit jiných, než jihlavských.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.