Úžas, náboženství a prosociální chování

Title in English Awe, religion, and prosocial behaviour
Authors

CIGÁN Jakub EJOVA Anastasia KUNDT Radek KUNDTOVÁ KLOCOVÁ Eva KRÁTKÝ Jan KOTHEROVÁ Silvie BULBULIA Joseph

Year of publication 2018
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Emoce úžasu sehrává v náboženském prožívání významnou roli, avšak úžas a psychologické mechanizmy s ním spojeny zůstávají neobjasněné. Především se jedná o vztah mezi emocí úžasu a prosociálním chováním člověka. Předpokládá se, že emoce úžasu vede k pocitu jedincovy nicotnosti a nedůležitosti, který je tak následně ochoten obětovat vlastní čas a prostředky pro druhé. Naproti tomu stojí předpoklad, že emoce úžasu je spojena s kulturním kontextem a s člověka přesahujícími nadpřirozenými moralizujícími aktéry. Tato asociace by pak vedla k intenzivnějšímu prožívaní emoce úžasu a k jejímu většímu dopadu na prosociální chování u náboženských jedinců. Cílem příspěvku je představení experimentální studie, která testuje tyto dva modely.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.