Úžas, náboženství a prosociální chování

Autoři

CIGÁN Jakub EJOVA Anastasia KUNDT Radek KUNDTOVÁ KLOCOVÁ Eva KRÁTKÝ Jan KOTHEROVÁ Silvie BULBULIA Joseph

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Emoce úžasu sehrává v náboženském prožívání významnou roli, avšak úžas a psychologické mechanizmy s ním spojeny zůstávají neobjasněné. Především se jedná o vztah mezi emocí úžasu a prosociálním chováním člověka. Předpokládá se, že emoce úžasu vede k pocitu jedincovy nicotnosti a nedůležitosti, který je tak následně ochoten obětovat vlastní čas a prostředky pro druhé. Naproti tomu stojí předpoklad, že emoce úžasu je spojena s kulturním kontextem a s člověka přesahujícími nadpřirozenými moralizujícími aktéry. Tato asociace by pak vedla k intenzivnějšímu prožívaní emoce úžasu a k jejímu většímu dopadu na prosociální chování u náboženských jedinců. Cílem příspěvku je představení experimentální studie, která testuje tyto dva modely.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.