Bohové, magie a spolupráce

Authors

KUNDTOVÁ KLOCOVÁ Eva

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Víra v nadpřirozené činitele a procesy je všudypřítomná, napříč historií i kulturami. Sdílené a kulturně předávané nadpřirozené představy jsou základem náboženských tradic a institucí. Kognitivní modely týkající se nadpřirozených činitelů a jejich fungování ve světě informují a ovlivňují postoje a chování lidí a mají silný vliv na vzorce sociálních interakcí. Současné studie testující evoluční modely náboženské morálky ukazují, že víra v bohy, kteří se zajímají o lidské interakce a vztahy a trestají překračování morálních norem pozitivně ovlivňuje spolupráci mezi anonymními jednotlivci a stabilizuje komplexní společnosti. Tito tzv. moralizující bohové jsou ale pouze jedním z typů nadpřirozených činitelů, kulturně sdílené nadpřirozené představy (a související praxe) nabývají různých dalších podob, jako je šamanismus, uctívání předků, magie a další. Oproti víře v moralizující bohy se víra v magické schopnosti ukazuje jako narušující vzájemnou důvěru, vyvolávající úzkost a zabraňující inovacím. Na druhé straně může víra v magii posilovat konformitu a pomáhat udržovat společenský řád, zvláště když chybí jiné formy vlády.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.