Zárodečné prvky pedagogicky produktivního rozhovoru: Jak spolu univerzitní učitelé hovoří o výuce

Authors

NEKARDOVÁ Barbora

Year of publication 2023
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description V tomto příspěvku se zabývám pedagogicky produktivním rozhovorem, což je diskurs, založený na spolupráci učitelů, který kombinuje šest základních principů: je zaměřen na problémy praxe; obsahuje pedagogické zdůvodňování; je ukotven v bohaté reprezentaci praxe; prezentuje různé perspektivy; zahrnuje generativní orientaci směrem ke studentům; kombinuje podporu a kritiku. U takového rozhovoru se předpokládá, že povede učitele k produktivním způsobům mluvení a přemýšlení o praxi a k jejímu následnému zlepšování (Lefstein et al., 2020). Na data získaná z audionahrávek mentorských setkání mezi vysokoškolskými učiteli aplikuji teoretický rámec pedagogicky produktivního rozhovoru, čímž vytvářím kódovací schéma a identifikuji výskyt produktivní řeči. Dokládám, že se v rozhovorech objevují tzv. "zárodečné prvky" pedagogicky produktivního rozhovoru, představuji vytvořené kódovací schéma a způsob identifikace jednotlivých prvků i kódů v datech. Koncept pedagogicky produktivního rozhovoru je nutné dále rozvíjet tak, aby bylo možné jej začlenit do rozhovorů mezi vysokoškolskými učiteli a do jejich pedagogického rozvoje.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.