Project information
Students and teachers in tertiary education (Students and teachers in tertiary education)

Project Identification
MUNI/A/1356/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Terciární vzdělávání představuje perspektivně se rozvíjející výzkumnou oblast. Cílem projektu je podpořit zejména začínající výzkumníky ve vstupu do této oblasti. Konkrétně to znamená podpořit metodologický rozvoj doktorských studentů účastí na letních i zimních metodologických školách, podpořit sběr dat v oblasti terciárního vzdělávání, poskytnout jim nástroje pro analýzu dat, vytvořit optimální podmínky pro podporu publikování výstupů a zajistit příležitosti pro interakce s vědeckou komunitou. Výstupy projektu bude jak organizace mentorských setkání s účastí zahraničních expertů, publikace v odborných časopisech a aktivní vystoupení na konferencích.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.