Může být fonologie užitečná etymologii? (Nový pohled na původ staroslověnských slov)

Title in English Can phonology be useful for etymology? (A new look at the origin of Old Church Slavonic words)
Authors

BIČAN Aleš

Year of publication 2023
Type Chapter of a book
Citation
Description Kapitola navrhuje kvantitativně fonotaktickou metodu pro porovnání fonologických rozdílů mezi dvěma soubory slov a aplikuje tuto metodu na staroslověnská slova, u nichž není jasné, zda jsou domácího či přejatého původu. Metoda ukazuje, že některé z těchto slov mají blíže domácím slovům a jiná slovům přejatým. To se může být argumentem pro jejich původ. Zvláštní pozornost je věnována i onomatopoiím.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.