Podpora výzkumu studentů oborů obecná jazykověda (mgr., ph.d.), indoevropeistika (ph.d.), narratologie (ph.d.) a baltistika (mgr.)

Podpora studentských vědeckých projektů na Ústavu obecné jazykovědy a baltistiky pro studenty magisterského a doktorského studia (mgr. "baltistika" a "obecná jazykověda"; Ph.D. "obecná jazykověda", "indoevropeistika", "narratologie") pod metodickým vedením zaměstanců pracoviště v roce 2023. Jde o pokračování v zavedených projektech, výstupy budou zahrnovat jednak odborné publikace a závěrečné práce studentů daných stupňů studia.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.