Interpretační nespravedlnost a ctnostná hermeneutika

Title in English Interpretative injustice and virtuous hermeneutics
Authors

DOMINIK Martin

Year of publication 2024
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Rozumění je intersubjektivní a nastává při jazykové interakci. Primárně se odehrává mezi současně žijícími agenty, jejichž vztah je nasycen mocí a ovlivněn společenskými a morálními normami, případně i předsudky. Rozumění jimi může být ovlivněno a může být zraňující a nespravedlivé. Zde vycházím z konceptu hermeneutické nespravedlnosti, která působí epistemickou i morální újmu. Činím však posun v perspektivě a používám termín interpretační nespravedlnost. Ta má nejméně dvě podoby: ignoraci a dezinterpretaci.

První nastává, když hermeneutické zdroje jedné (typicky dominantní) skupiny mají mezery, přičemž tyto chybějící zdroje existují v jiném (marginalizovaném) diskurzu a jsou ignorovány. U druhého typu sice existují hermeneutické zdroje v obou diskurzech, ale mají jiné inferenční vazby a konotace. Pokud tedy při interpretaci užijeme zdroje jedné skupiny na promluvu učiněnou v rámci diskurzu druhé skupiny, tak ji dezinterpretujeme. Připisujeme mluvčím významy nebo závazky, které neplynou z jejich inferenčního rámce.

Ctnostná hermeneutika představuje potenciální řešení interpretační nespravedlnosti. Klíčovou ctností, která chrání před epistemickou a morální újmou, je intelektuální pokora. Kritéria ctnostné interpretace lze formulovat následovně: 1) je zaměřena na získávání znalostí, 2) bere druhé vážně jako rovnocenné a 3) v rámci jejich perspektivy, tj. dle jejich vlastních pojmů.

Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.