Zveme vás na předvolební debaty a na setkání u sklenky vína. I letos můžeme společně darovat Úsměv do schránky.

Web fakulty  |  12/2021
13. 12. 2021, 17:19  |  English

Fakultní newsletter

Podzim ve znamení oslav se chýlí ke konci

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

dovolte mi, abych vás pozdravil téměř na samotném konci roku 2021. Podobně jako vloni, také v letošním roce byl život na fakultě v nemalé míře ovlivňován opatřeními vyvolanými přetrvávající pandemií. Myslím, že jsme se s mimořádnými výzvami končícího roku vyrovnali dobře, i když rozvířená doba přinášela nejrůznější situace, postoje či názory, rostla únava a občas se mohlo některým z nás zdát, že se světlo na konci tunelu poněkud ztrácí. 

Musíme však vytrvat. I v dnešních podmínkách rozhodně nerezignujeme na vše hlavní, čemu se má fakulta věnovat, tedy především na kvalitní vzdělávání, špičkový výzkum a aktivní roli fakulty v širším společenském prostředí. Rád bych proto využil této příležitosti k výzvě nám všem, abychom neztráceli víru a snažili se vyrovnat s nastalou situací co nejlépe.  Je důležité, abychom tímto dlouhým a náročným obdobím zdárně prošli a mohli poté, co krize opadne, pokračovat dále, posíleni o nové zkušenosti. Spolu s kolegy z vedení fakulty se snažíme, aby toto nelehké období fakulta zvládla po všech stránkách. Jde nám o to, aby studium, výuku i výzkum bylo možné realizovat co nejlépe a v rámci možností s minimem omezení. Děkuji všem těm z vás, kteří k tomu skutečně pomáháte, třeba i vstřícností a někdy také i potřebnou velkorysostí.

V roce 2021 jsme si připomínali sté výročí zahájení výuky na fakultě. Při této příležitosti jsem udělil několik pamětních medailí těm, kteří se zasloužili o rozvoj fakulty. Mezi oceněnými byli zástupci akademické i neakademické sféry, neboť jsem pevně přesvědčen, že jen jejich spolupráce a vzájemnost mohou vést k růstu fakulty jako celku. Děkuji všem, kteří se zapojili do oslav výročí fakulty. Těší mě, že celý podzim byl ve znamení větších či menších akcí, kterými jsme si tento význačný mezník připomínali. Zvláštní příležitosti k uctění práce zakladatelské generace poté představovala slavnostní umístění pamětních desek profesora Grohaprofesora Nováka na fasádu fakultní budovy.

Na samém konci roku se obvykle scházíme ke sklence vína a přátelské debatě „Na schodech“. Rozhodně nehodláme tuto dlouholetou tradici rušit, jen ji znovu musíme přizpůsobit současným podmínkám. Předvánoční setkání se proto uskuteční 15. prosince od 16:00 hod. alespoň virtuálně. Všichni jste srdečně zváni!

I letos máme pro každého z vás připravený vánoční dárek FF MU. Tentokrát je stejný jako v loňském roce, neboť se velmi osvědčil. A stejně jako vloni byste se na něm měli tak trochu podílet i vy sami, abyste mohli zažít radost z obdarování druhých. Dárkem je totiž opět Úsměv do schránky.

Doufám, že se u předvánoční sklenky vína společně setkáme s mnohými z vás. Již nyní mi však dovolte popřát všem členům fakultní obce klidné vánoční svátky a dobrý nový rok 2022.

Milan Pol
děkan FF MU

Děkan ocenil významné osobnosti fakultního života pamětními medailemi

Jejich předávání proběhlo v rámci slavnosti ke stému výročí zahájení výuky na fakultě na samém začátku Týdne humanitních věd.

Zjistěte více
 

Další pamětní deska bude připomínat profesora Arna Nováka

Významného profesora české literatury a rektora Masarykovy univerzity v době nacistické okupace Československa.

Zjistěte více

Zveme vás na tradiční předvánoční setkání u sklenky vína

Letos opět alespoň virtuálně. Kromě tradičního hudebního vystoupení se můžete těšit na vyhlášení soutěže „Hrušková aféra ještě po sto letech“.

Zjistěte více
 

Darujme i letos společně Úsměv do schránky

I letos se připojíme k dobročinnému projektu spolku Mise naděje a podpoříme rozesílku vánočních přání do domovů pro seniory. Zjistěte, jak darovat úsměv do schránky.

Zjistěte více

Aktuálně k nadcházející děkanské volbě

Sběr nominací a kandidatur byl ukončen, obálky rozpečetěny, a je tedy již jasné, že fakultu povede v příštím volebním období po více než dvaceti letech opět děkanka. Bude jí buď doc. Markéta Kulhánková, nebo doc. Irena Radová, obě z Ústavu klasických studií FF MU. Přečtěte si o kandidátkách a jejich programech více na senátním webu. Již nyní s nimi také můžete diskutovat v ISu. Ve středu 15. prosince od 13:00 hod. vás pak zveme na předvolební shromáždění akademické obce.

Zjistěte více

Grantová agentura ČR podpoří nové výzkumné projekty na fakultě

Od začátku roku 2022 získá podporu z národní grantové soutěže celkem osm badatelských záměrů. Výsledky byly vyhlášeny 6. prosince 2021.

Zjistěte více
 

Nová rubrika na webu zachycuje mediální ohlasy na fakultní výzkum

Pokud máte tip na zveřejnění dalších ohlasů v různých typech médií, neváhejte kontaktovat Oddělení vnějších vztahů FF MU.

Zjistěte více

Věnujte pozornost důležitým termínům

Fakulta se v příštím týdnu ponoří do zimního spánku. Uzavřena bude také knihovna. Areál se otevře opět v lednu, kdy začne zkouškové období. Zde pro vás přinášíme přehled těch nejdůležitějších termínů:

  • 17. 12. 2021 – konec výuky, v 15:00 hod. uzavření knihovny
  • 23. 12. 2021–3. 1. 2022 — uzavření a hibernace fakultních budov (přístup pro zaměstnance možný pouze přes vrátnici, ideálně 28. 12. od 8:00 do 12:00 hod.)
  • 3. 1. 2022 — začátek registrace předmětů pro jarní semestr
  • 3. 1.–11. 2. 2022 — zkouškové období
  • 14. 2. 2022 — zahájení výuky jarního semestru

Další termíny týkající se děkanátních pracovišť naleznete zde. Informace k přístupu do areálu v době hibernace čtěte zde. Doporučujeme sledovat také harmonogram období v ISu.

Když potřebujete poradit s nástroji O365

Můžete napsat do kanálu v MS Teams. Zároveň zde můžete sledovat průběžné aktualizace programů.

Zjistěte více
 

Vytvořte si e-mailový podpis dle zásad JVS

Využít k tomu můžete jednoduchý online generátor podpisu na portálu sablony.muni.cz.

Zjistěte více

Co nás čeká v následujících měsících

po 13. 9. – pá 17. 12. 2021

Výuková část semestru

st 15. 12. 2021

Debata akademické obce s kandidátkami na děkanku 

Na veřejném zasedání akademického senátu obě kandidátky představí akademické veřejnosti svůj program a proděkanský tým. Následovat bude prostor pro moderovanou diskusi.

st 15. 12. 2021

Virtuální předvánoční setkání u sklenky vína 

Děkan fakulty srdečně zve na tradiční neformální předvánoční setkání akademické obce. Letos opět alespoň virtuálně.

so 18. 12. 2021 – ne 2. 1. 2022

Vánoční prázdniny

V předvánočním týdnu se již výuka nekoná, fakultní budovy včetně knihovny přecházejí do hibernace. Detailní informace vizte přehledně výše.

po 3. 1. – pá 11. 2. 2022

Zkouškové období

po 3. 1. 2022

Začátek registrace předmětů pro jarní semestr 

Další události sledujte v kalendáři akcí na webu. Všechny termíny studijní agendy naleznete v harmonogramu v ISu.

Mohlo by vás zajímat

Japonci jsou pro nás inspirací, moderní svět spojili s tradicí a historií  Externí odkaz

Nejvyšší fakultní ocenění získal lexikon baltské mytologie  Externí odkaz

Zemní vosk využívali barbarští řemeslníci při výrobě kovových předmětů  Externí odkaz

Na oči brýle a do ruky ovladač: studenti se učí anglicky ve virtuální realitě  Externí odkaz

Rituály v basketbalu? Lidé jim přisuzují velký význam, ale často o tom nevědí  Externí odkaz

Překladatel musí nejlépe ovládat jazyk, do kterého překládá  Externí odkaz

Úspěchy univerzitních vědců zvýraznilo ocenění MUNI Scientist  Externí odkaz

Doktorandi získali Cenu prorektorky za excelentní studium  Externí odkaz

Masarykova univerzita si připomněla události 17. listopadu  Externí odkaz

O vedení Filozofické fakulty MU se utkají dvě kandidátky  Externí odkaz

Video: Nový vizuální styl univerzity slaví čtyři roky  Externí odkaz

Příští číslo fakultního newsletteru vyjde začátkem ledna. Příspěvky můžete zasílat na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Student Odkaz  Starší newslettery

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Discord     Twitter     LinkedIn     Youtube