Project information
Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyk, jejich literatur a příslušných kultur (Výzkum starých jazyků, literatur a kultur)

Project Identification
MUNI/A/0924/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si klade za cíl propojit v nejširší možné míře filologický a historický výzkum jedné části jazykově-literárních a kulturních kořenů současné globalizované euro-americké civilizace, latinského jazyka a klasického řeckého jazyka ve všech fázích jejich vývoje (výzkum však bude pokud možno rozšířen i na jazyky vycházející z těchto dnes již mrtvých jazyků) a s nimi spojených historických území. Okruh výzkumu bude rozdělen na dvě příbuzné filologické specializace, lingvistickou a literární, a na větev historickou.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.