Informace o projektu
Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyk, jejich literatur a příslušných kultur (Výzkum starých jazyků, literatur a kultur)

Kód projektu
MUNI/A/0924/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt si klade za cíl propojit v nejširší možné míře filologický a historický výzkum jedné části jazykově-literárních a kulturních kořenů současné globalizované euro-americké civilizace, latinského jazyka a klasického řeckého jazyka ve všech fázích jejich vývoje (výzkum však bude pokud možno rozšířen i na jazyky vycházející z těchto dnes již mrtvých jazyků) a s nimi spojených historických území. Okruh výzkumu bude rozdělen na dvě příbuzné filologické specializace, lingvistickou a literární, a na větev historickou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.