Project information
Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce

Investor logo

Projekt je zaměřen na širokou inovaci výuky archeologie a muzeologie v souladu s moderními didaktickými metodami a novými požadavky praxe. Plánované inovace výuky reagují na rychle se rozvíjející aplikaci přírodovědných metod v archeologické vědě a výzkumu. Stále nové metody a možnosti vyžadují od budoucích pracovníků nejen schopnost rychle zvládnout je samotné, ale také chápat kontext, z něhož vycházejí. Mezioborová a mezinárodní komunikace je proto strategickou devizou, kterou chceme zhodnocovat jak efektivnější výukou (e-learning, laboratorní praktika, praxe), tak výukou v cizích jazycích, i otevřením výuky studentům blízkých oborů i mezioborovou výukou našich studentů. Praktické zvládnutí nových metod, možnost si aktivně vyzkoušet moderní přístroje nebo laboratorní techniku a zavedení praxí přímo v institucích, které jsou nejčastějšími příjemci absolventů oboru, zásadně zvyšují šance studentů na budoucí uplatnění nejen v archeologii, ale v širokém spektru pracovních příležitostí.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.