Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén

Project Identification
DF12P01OVV047
Project Period
3/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
The Moravian Library Brno
University of Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem

Projekt zamýšlí představit benediktinský klášter v Rajhradě u Brna jako významnou moravskou kulturní a vědeckou instituci, kterou v uplynulých staletích byl. Stranou zájmu však nezůstanou ani osudy kláštera po roce 1950. Laická i odborná veřejnost bude s dějinami Rajhradu, jeho rozsáhlými sbírkami i uměleckým a vědeckým působením seznámena prostřednictvím tří tématických výstav či webové prezentace, jejímž prostřednictvím se zájemcům otevře možnost projít klášterním komplexem, navštívit dosud nepřístupné a neopravené části areálu, nebo si prohlédnout unikátní sál historické knihovny a virtuálně si zalistovat jejími svazky. Stejně tak budou formou on-line prezentace zpřístupněny i dochované části původně velmi rozsáhlých sbírek klášterního muzea. Pro zájemce různé odbornosti budou připraveny též výstavní katalogy, tématické odborné publikace i pracovní sešity pro ty školou povinné. Tato prezentace, která navazuje na snahy o opravu a zpřístupnění klášterního areálu, uskutečňované Benediktinským opatstvím Rajhrad, Jihomoravským krajem a od roku 2005 v klášteře sídlícím Památníku písemnictví na Moravě (pobočka Muzea Brněnska), vychází z odborného výzkumu v oblasti historie, dějin umění, pomocných věd historických a knihovnictví. Po odborné stránce budou dalšími výstupy projektu metodiky v oblasti věcného zpracování grafiky a starých tisků či ochrany historického knihovního fondu.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.