Project information
Výzkum umělecké a vizuální tvorby v Čechách a na Moravě v evropském kontextu (Výzkum českého a moravského umění)

Project Identification
MUNI/A/0811/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt na podporu výzkumu v doktorském a magisterském studiu je zaměřen na zkoumání umělecké a vizuální tvorby v Čechách a na Moravě od středověku po současnost, a to v širším středoevropském a evropském kontextu. V projektu je plánována podpora rozšíření výzkumných aktivit studentů, od základního výzkumu po výsledné prezentace výsledků. První fáze čítá podpoření v podobě nákupu relevantní odborné literatury a posílení mobility studentů, v druhé fázi pak projekt počítá s prezentací badatelských aktivit ve formě odborných publikací a studií. Pro odbornou kvalitu výstupů projektu jsou do projektu zapojeni akademičtí pracovníci jako spolupracovníci řešitelského týmu. Ti budou poskytovat odborné vedení a konzultace. Inter- a transdisciplinární charakter badatelských témat členů týmu koresponduje s dlouhodobými odbornými aktivitami a se současným výzkumným směřováním Semináře dějin umění.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.