Project information
Harvesting big text data for under-resourced languages (HaBiT)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
7F14047
Project Period
6/2014 - 4/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Norwegian University of Science and Technology

Cílem projektu je získat z webu velká textová data (korpusy) pro jazyky s nedostatečnými zdroji, mezi něž patří norština, zčásti čeština a také některé etiopské jazyky (amharština, afaan oromština, tigrinština, somálština). Data budou anotována, parsována tak, aby byla použitelná pro různé aplikace v oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka, např. extrakce informací, strojový překlad a další. Konsorcium bude tvořeno jedním norským týmem (NTNU Trondheim a přidruženou Universitou v Oslo), které se budou věnovat zpracování vzniklých korpusů, a jedním českým týmem (MU Brno), který využije iiž svých existujících nástrojů pro budování korpusů z webu. Projekt bude koordinován brněnským týmem.
Jedním cílem projektu bude vytvoření velkého norského korpusu čítajícího miliardy slovních tvarů s použitím nástrojů vyvinutých v rámci spolupráce s NTNU v EU projektu PRESEMT ("PRESEMT: Pattern REcognition-based Statistically Enhanced MT", 2010-2012). Za druhé, NTNU spolupracuje s Universitou v Oslo a dvěma etiopskými universitami v projektu na podporujícím budování jazykových zdrojů a fundovaném organizací Norad ("Linguistic Capacity Building – tools for the inclusive development of Ethiopia", NORHED 2013-2018). Je tedy přirozené propojit tyto aktivity a zahrnout zpracování čtyř velkých etiopských jazyků do předkládaného projektu: projekt HaBiT tak může podpořit a posílit projekt NORHED
důkladným testováním technologií a tím adresovat témata evaluace a verifikace a také splnit společenskou výzvu pro informační technologie (ICT). Takto získáme relevantní přidanou hodnotu rovněž po politické stránce díky kooperaci s méně rozvinutou zemí. Za třetí, budou vytvořeny aplikace pro povrchové zpracování češtiny a norštiny a aspoň jednoho etiopského jazyka, umožňující vyčlenění a zkoumání mnohoznačnosti slov v korpusech, tj. indukci slovních významů a také tvorbu vícevektorových prostorů a paralelních multilinguálních prostorů pro desambiguaci významů slov při překladu.

Publications

Total number of publications: 41


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.