Project information
Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I.

Project Identification
MUNI/B/1233/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Project Website
http://konferenceslavistika.weebly.com/english.html

Hlavním cílem předkládaného projektu je snaha zorganizovat mezinárodní setkání mladých slavistů a umožnit tak doktorským studentům prezentovat výsledky svého dosavadního výzkumu, živě diskutovat o společných tématech disertačních prací, jako i hledat nové podněty k jejich řešení. Neméně důležitou ambicí plánované studentské konference je navázání nových nadnárodních kontaktů, které můžou být prvním pilířem k budování mezinárodních projektů, ale i šiřitelem povědomí o Masarykově univerzitě v širším evropském kontextu. Výstupem z konference bude tištěný recenzovaný předkonferenční sborník s publikovanými příspěvky zapojených studentů.

Results

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.